Privacy

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

KlimaatGesprekken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich inschrijft voor workshops, trainingen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KlimaatGesprekken verstrekt. Met KlimaatGesprekken wordt gedoeld op Stichting KlimaatGesprekken.

Dataverwerking

KlimaatGesprekken maakt zo min mogelijk gebruik van privacygevoelige data: enkel data die vereist zijn voor de uitvoering van de KlimaatGesprekken workshops/trainingen worden verzameld.

Bewaartermijn

KlimaatGesprekken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (max. 5 jaar) om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder valt tevens de wettelijke bewaartermijn dat gegevens bewaard moeten worden.

Derden

KlimaatGesprekken verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het organiseren van workshops/trainingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KlimaatGesprekken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

AVG

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@klimaatgesprekken.nl. KlimaatGesprekken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Overig

Bij vragen en/of opmerkingen over de privacy van uw gegevens kunt u ten allen tijde contact opnemen met KlimaatGesprekken via info@klimaatgesprekken.nl.