Geef

Steun stichting KlimaatGesprekken

Jouw gift helpt om klimaatvriendelijke keuzes vanzelfsprekend te maken.

Dankzij jouw gift kunnen wij onze onafhankelijke positie behouden en onze snel groeiende organisatie verder versterken en  professionaliseren. Op die manier kunnen we blijven voldoen aan de snel groeiende vraag om workshopreeksen te organiseren (tot nu toe >1000 deelnemers!), zowel bij mensen thuis, als bij organisaties en bedrijven.

Zo helpen we steeds meer mensen in hun zoektocht naar klimaatvriendelijke keuzes en vergroten we onze impact. Of beter gezegd:  zo verkleinen we onze (klimaat)impact.

Stichting KlimaatGesprekken heeft de ANBI status, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij ons inzetten voor de samenleving als geheel, geen winstoogmerk hebben en voldoen aan strenge integriteitseisen. Zowel losse als periodieke giften kunnen  belastingvoordeel opleveren voor donateurs.

Contact

Wil je eerst meer weten? Neem gerust contact op met je vragen.