Over ons

Over Ons

VISIE

  • Wij geloven dat klimaatverandering voor een groot deel te maken heeft met de keuzes en het gedrag van mensen;
  • Wij geloven dat mensen alleen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving als zij deze als beter zien. Niet omdat het moet, maar omdat het inspireert, verbindt en goed voelt;
  • Wij maken daarom gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie [manifest KlimaatGesprekken]  om mensen hoop, humor en handelingsperspectief bieden in onze workshopmethode en andere bijeenkomsten.

MISSIE

Wij maken klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal!

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met je vragen.

Stichting Klimaatgesprekken is opgericht op 8 mei 2018 en ingeschreven onder nummer 66764769 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de Stichting Klimaatgesprekken is 856688927. Rekeningnummer Stichting KlimaatGesprekken: NL63 TRIO 0776 4520 88. Ons postadres is Waldeck Pyrmontstraat 13, 7315 JG Apeldoorn.

Organisatie

BESTUUR

Als sociaal ondernemer weet ik als geen ander hoe mooi het is om samen met een team vanuit een intrinsieke motivatie te werken aan duurzame opgaven. En zeker als het lukt om duurzame impact te realiseren.

Als vader van twee jongens weet ik wat het is om verantwoordelijkheid te hebben. Niet alleen over de jongens zelf, maar ook over hun omgeving. Ik ben me er namelijk van bewust dat ik daar impact op heb. Ik kan niet anders dan deze impact zo goed mogelijk laten zijn. En het gesprek met hun aangaan en er op vertrouwen dat zij diezelfde verantwoordelijkheid ook gaan pakken. Dat geldt ook voor de rest van mijn omgeving. Ik ga niemand vertellen hoe het moet, maar iemand bewust maken en handelingsperspectief geven is wel wat ik kan doen.

Dat is wat we doen met Klimaatgesprekken en wat me zo aanspreekt. Vanuit een positieve aanpak zonder veroordeling en een ‘moeten’ mensen de mogelijkheid geven om klimaatvriendelijke keuzen te maken.

Hiermee wordt het bereikbaar voor iedereen en versnellen we de klimaattransitie.

Manu en ik zijn in 2000 gestart in een management development programma. Bijna 10 jaar was ik als manager Marketing, Communicatie en Coöperatie en Verandermanager bij Rabobank bezig met leiding geven, verandertrajecten, samenwerkingsprojecten, duurzaamheid en MVO. Nu werk ik als projectmanager in de circulaire economie. Ik richt mijn energie graag op maatschappelijke initiatieven om de wereld beter achter te laten voor de volgende generaties. Mijn zoon en zijn toekomst vormt daarbij mijn grootste drijfveer en inspiratiebron. Nietsdoen aan klimaatverandering is geen optie. Een volmondig ja dus toen Manu me vroeg mee te bouwen aan Klimaatgesprekken!

Als advsieur in de watersector zie ik dagelijks welke grote opgaven klimaatverandering met zich meebrengt. Twee jaar geleden begon ik in te zien dat het oplossen van het klimaatvraagstuk niet alleen afhangt van de overheden. Ik realiseerde me dat ik vooral in mijn eigen keuzes veel verschil kan maken. Daar ben ik toen mee begonnen, en niet meer mee opgehouden. Bij KlimaatGesprekken ben ik, als klimaatcoach, in staat om andere mensen te leren goede klimaatkeuzes te maken. Als bestuurslid bouw ik graag mee aan de organisatie die dit allemaal mogelijk maakt.

Als tandarts bij Jeugdtandverzorging Amsterdam haal ik veel voldoening uit het kunnen helpen van kinderen. Hierin ligt de focus op kwaliteit, preventie en duurzaam behandelen. Zoals in veel andere werkgebieden zorgen wij helaas voor vervuiling en afval gedurende onze dagelijkse werkzaamheden. Dit kan anders! Daarom ben ik samen met mijn collega’s aan de slag gegaan om meer klimaatvriendelijke keuzes te maken in onze praktijk, zodat we ECHT goed voor de kinderen kunnen gaan zorgen.
Daarnaast vind ik het erg fijn om mijn steentje te kunnen bijdragen aan Stichting KlimaatGesprekken. Zowel als deelnemer als vrijwilliger biedt KlimaatGesprekken leuke ontmoetingen met mensen die zich willen inzetten voor onze aarde. De methode motiveert op een positieve en opbouwende manier en biedt inzicht in welke klimaatvriendelijke keuzes jij zelf kan maken. De focus ligt op wat je WEL kunt doen en daar hou ik wel van!

Als freelance tekstschrijver en (bedrijfs)journalist ben ik me sinds An Inconvenient Truth van Al Gore steeds meer gaan verdiepen in klimaatverandering en wat er moet gebeuren om het tij te keren. Ik ging er over lezen en schrijven (onder meer voor Trouw en vakblad Milieu Magazine) en hielp bij de vertaling van het klimaatoplossingenboek Drawdown. Die oplossingsgerichte insteek vind ik terug in KlimaatGesprekken. Juist de vertaling naar ieders persoonlijke mogelijkheden vind ik mooi en nuttig; ik draag graag mijn steentje bij aan deze bijzondere aanpak.

Ik heb 25 jaar in Bolivia gewoond; daar ben ik zo’n 20 jaar geleden omgeturnd van vleeseter naar vegetariër. Het voelt goed om met mes en vork zelf verantwoordelijkheid te nemen waar ik kan. Ik maak me zorgen over de toekomst, met name voor de mensen die het meest onder de opwarming van de aarde zullen lijden en er het minst aan hebben bijgedragen. Ik word ongeduldig als ik zie dat de overheid als centrale speler haar verantwoordelijkheid niet neemt. Intussen wil ik graag doen wat ik kan en daarin samen met anderen op weg gaan. Klimaatgesprekken helpt daar heel erg bij.

Als verandermanager binnen de Rijksoverheid en ook als zelfstandig coach werk ik vanuit het principe dat beweging en verandering pas kan ontstaan als er ruimte is voor elkaars waarheid. Ik merk dat rondom klimaatverandering de denkbeelden, oplossingen en emoties nog vaak ver uit elkaar liggen. Of ogenschijnlijk dichter op elkaar aansluiten, maar dat we niet in staat zijn dit aan elkaar over te brengen. Over de methode carbon conversations ben ik daarom erg enthousiast. Ik zocht al langer een manier om een actievere bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. De mogelijkheid om mee te werken aan de verdere opbouw van de organisatie die zich in de afgelopen jaren heeft bewezen valt daarom goed op z’n plek.

Als manager bij KPMG sustainability help ik bedrijven om open te zijn over de invloed die hun bedrijfsvoering en producten hebben op de samenleving als geheel. Als fervent natuurliefhebber wil ik graag van het leven genieten, maar gun ik dat ook aan volgende generaties. Daarom vind ik het belangrijk om middels de Stichting KlimaatGesprekken bij te dragen aan een omslag in denken bij betrokken burgers zoals ikzelf over de eigen mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan. Als deelnemer aan de eerste pilotgroep heb ik ervaren dat de methode je in beweging brengt en je impact zichtbaar vermindert. Als levensgenieter ben ik blij dat het deelnemen ook gewoon heel gezellig is door de positieve sfeer die bij de groepsbijeenkomsten hoort. Ik hoop dat we met de Stichting KlimaatGesprekken samen sterk staan in onze missie om burgers in Nederland te helpen hun eerste bewuste stappen te zetten naar een klimaatneutraal bestaan.

OPRICHTER EN KLIMAATPSYCHOLOOG

Manu Busschots

Ik ben socioloog en sinds 2007 werkzaam als coach en opleider van coaches. Als oprichter lever ik een bijdrage aan verschillende aspecten: de mensen, materialen en de media-aandacht. Ook denk ik mee over hoe klimaatpsychologie en klimaatgesprekken nog meer kunnen betekenen voor de transitie waar we in zitten.
Toen ik hoorde over Carbon Conversations uit de UK, was ik meteen gegrepen. Dit is een coachende methode, die ook nog eens heel effectief blijkt! Dus besloot ik de methode naar Nederland te halen. Het geeft mij veel energie dat ik hiermee vanuit mijn vak verschil kan maken voor onze prachtige aarde, die ik zo wil doorgeven aan onze drie kinderen. En anderen kan helpen die dit ook willen.

RAAD VAN ADVIES

Bestuur Klimaatgesprekken