Over ons

Over Ons

VISIE

  • Wij geloven dat klimaatverandering voor een groot deel te maken heeft met de keuzes en het gedrag van mensen;
  • Wij geloven dat mensen alleen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving als zij deze als beter zien. Niet omdat het moet, maar omdat het inspireert, verbindt en goed voelt;
  • Wij maken daarom gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie [manifest KlimaatGesprekken]  om mensen hoop, humor en handelingsperspectief te bieden in onze workshopmethode en andere bijeenkomsten.

MISSIE

Wij maken klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal!

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met je vragen.

Stichting Klimaatgesprekken is opgericht op 8 mei 2018 en ingeschreven onder nummer 66764769 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de Stichting Klimaatgesprekken is 856688927. Rekeningnummer Stichting KlimaatGesprekken: NL63 TRIO 0776 4520 88. Ons postadres is Gedempte Schalkburgergracht 68, 2021AM Haarlem.

Bestuur

Bestuur Klimaatgesprekken

Achterste rij v.l.n.r.  Merel Graven, Tessa Kramer, Bart Budding, Victor van Oeijen, Angelica Setiaman

Voorste rij v.l.n.r.    Bianca van Walbeek, Lisette de Waard, Annelies Roon

Als adviseur in de watersector zie ik dagelijks welke grote opgaven klimaatverandering met zich meebrengt. Twee jaar geleden begon ik in te zien dat het oplossen van het klimaatvraagstuk niet alleen afhangt van de overheden. Ik realiseerde me dat ik vooral in mijn eigen keuzes veel verschil kan maken. Daar ben ik toen mee begonnen, en niet meer mee opgehouden. Bij KlimaatGesprekken ben ik, als klimaatcoach, in staat om andere mensen te leren goede klimaatkeuzes te maken. Als voorzitter bouw ik graag mee aan de organisatie die dit allemaal mogelijk maakt.

Als verandermanager binnen de Rijksoverheid en ook als zelfstandig coach werk ik vanuit het principe dat beweging en verandering pas kan ontstaan als er ruimte is voor elkaars waarheid. Ik merk dat rondom klimaatverandering de denkbeelden, oplossingen en emoties nog vaak ver uit elkaar liggen. Of dat ze eigenlijk wel op een bepaalde manier op elkaar aansluiten, maar dat we niet in staat zijn dit aan elkaar over te brengen. Over de methodiek van KlimaatGesprekken ben ik daarom erg enthousiast. Ik zocht al langer een manier om een actievere bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. De mogelijkheid om mee te werken aan de verdere opbouw van de organisatie die zich in de afgelopen jaren heeft bewezen, valt daarom goed op z’n plek.

Manu en ik zijn in 2000 gestart in een management development programma. Bijna 10 jaar was ik als manager Marketing, Communicatie en Coöperatie en Verandermanager bij Rabobank bezig met leiding geven, verandertrajecten, samenwerkingsprojecten, duurzaamheid en MVO. Nu werk ik als projectmanager in de circulaire economie. Ik richt mijn energie graag op maatschappelijke initiatieven om de wereld beter achter te laten voor de volgende generaties. Mijn zoon en zijn toekomst vormen daarbij mijn grootste drijfveer en inspiratiebron. Nietsdoen aan klimaatverandering is geen optie. Een volmondig ja dus toen Manu me vroeg mee te bouwen aan Klimaatgesprekken!

Als tandarts bij Jeugdtandverzorging Amsterdam haal ik veel voldoening uit het kunnen helpen van kinderen. Hierbij ligt de focus op kwaliteit, preventie en duurzaam behandelen. Zoals in veel andere werkgebieden zorgen wij helaas voor vervuiling en afval gedurende onze dagelijkse werkzaamheden. Dit kan anders! Daarom ben ik samen met mijn collega’s aan de slag gegaan om meer klimaatvriendelijke keuzes te maken in onze praktijk, zodat we ECHT goed voor de kinderen kunnen gaan zorgen.
Daarnaast vind ik het erg fijn om mijn steentje te kunnen bijdragen aan Stichting KlimaatGesprekken. Zowel als deelnemer, alsook als vrijwilliger biedt KlimaatGesprekken leuke ontmoetingen met mensen die zich willen inzetten voor onze aarde. De methode motiveert op een positieve en opbouwende manier en biedt inzicht in welke klimaatvriendelijke keuzes jij zelf kan maken. De focus ligt op wat je WEL kunt doen en daar hou ik wel van!

Ik heb 25 jaar in Bolivia gewoond; daar ben ik zo’n 20 jaar geleden omgeturnd van vleeseter naar vegetariër. Het voelt goed om met mes en vork zelf verantwoordelijkheid te nemen waar ik kan. Ik maak me zorgen over de toekomst, met name voor de mensen die het meest onder de opwarming van de aarde zullen lijden en er het minst aan hebben bijgedragen. Ik word ongeduldig als ik zie dat de overheid als centrale speler haar verantwoordelijkheid niet neemt. Intussen wil ik graag doen wat ik kan en daarin samen met anderen op weg gaan. KlimaatGesprekken helpt daar heel erg bij.

  • Bestuurslid donatiestructuur & fondsenwerving: Tessa Kramer

Sinds ik me in 2016 verdiepte in klimaatverandering en de keuze maakte om me als zelfstandig ondernemer volledig toe te leggen op projecten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact, merkte ik dat het onderwerp me zozeer raakte dat het mijn levensgeluk én professionele effectiviteit beïnvloedde. Door eerst als deelnemer een workshopreeks KlimaatGesprekken te volgen en daarna ook de opleiding tot klimaatcoach te volgen, ben ik in staat om actief, maar ontspannen te werken aan mijn eigen verduurzamingsambities.  Ik heb gezien en gevoeld wat een bijzonder proces er in gang is gezet en zou voor geen goud deze waardevolle workshops hebben willen missen. Omdat ik zie dat er een enorme behoefte is aan verbinding tussen mensen die op een ander punt in hun ontwikkelproces zitten en ook een enorme behoefte aan mildheid, begrip en ontspanning bij mensen die soms het gewicht van de wereld op hun schouders torsen, wil ik mij vrijwillig verbinden aan een organisatie die mij op dat vlak zoveel heeft weten te bieden. Als projectmanager en fondsenwerver hoop ik de stichting te helpen met de structuur en financiële stabiliteit die nodig is om op te schalen en meer impact te maken in de klimaattransitie.

Mijn interesse in duurzaamheid begon toen ik 19 was. Tijdens mijn studie tot docent aardrijkskunde leerde ik over allerlei zaken zoals de kledingindustrie, de impact van fossiele brandstoffen en hoe er op verschillende plekken op de wereld voedsel wordt verbouwd. Langzaamaan ging ik zelf steeds duurzamer leven. Het begon met een herbruikbare fles om uit te drinken, maar inmiddels doe ik veel meer om mijn impact op de aarde te verkleinen. Bij KlimaatGesprekken ben ik als bestuurscoördinator betrokken bij een organisatie die anderen leert om betere klimaatkeuzes te maken. Dat vind ik ontzettend belangrijk, want ik geloof in de kracht van het individu! In het komende jaar hoop ik daarnaast nog de training tot klimaatcoach te kunnen volgen, zodat ik ook zelf in staat ben om anderen op een positieve manier te activeren om betere klimaatkeuzes te maken.

Als freelance tekstschrijver en (bedrijfs)journalist ben ik me sinds An Inconvenient Truth van Al Gore steeds meer gaan verdiepen in klimaatverandering en wat er moet gebeuren om het tij te keren. Ik ging erover lezen en schrijven (onder meer voor Trouw en vakblad Milieu Magazine) en hielp bij de vertaling van het klimaatoplossingenboek Drawdown. Die oplossingsgerichte insteek vind ik terug in KlimaatGesprekken. Juist de vertaling naar ieders persoonlijke mogelijkheden vind ik mooi en nuttig; ik draag graag mijn steentje bij aan deze bijzondere aanpak.

OPRICHTER

Klimaatpsycholoog Manu Busschots

Ik ben socioloog en sinds 2007 werkzaam als coach en opleider van coaches. Als oprichter lever ik een bijdrage aan verschillende aspecten: de mensen, materialen en de media-aandacht. Ook denk ik mee over hoe klimaatpsychologie en klimaatgesprekken nog meer kunnen betekenen voor de transitie waar we in zitten.
Toen ik hoorde over Carbon Conversations uit de UK, was ik meteen gegrepen. Dit is een coachende methode, die ook nog eens heel effectief blijkt! Dus besloot ik de methode naar Nederland te halen. Het geeft mij veel energie dat ik hiermee vanuit mijn vak verschil kan maken voor onze prachtige aarde, die ik zo wil doorgeven aan onze drie kinderen. En anderen kan helpen die dit ook willen.

RAAD VAN ADVIES