Over ons

Over KlimaatGesprekken

KlimaatGesprekken coacht groepen mensen om een positieve beweging op gang te brengen, en om hun eigen invloed op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken.

Over KlimaatGesprekken
Stichting KlimaatGesprekken is een dienstverlener op het gebied van klimaatcoaching. Ons kernproduct is een zesdelige workshopreeks voor volwassenen, die wordt gegeven door een van onze intern opgeleide klimaatcoaches, allemaal vrijwilligers. Daarnaast bieden we een e-course aan, en organiseren we inspiratiesessies.

KlimaatGesprekken coacht groepen mensen, geeft ze handvatten om binnen de grenzen van onze ene planeet te leven, en leert ze vuistregels waarmee ze goede, effectieve en positieve klimaatgesprekken met anderen kunnen voeren. We gaan daarbij uit van inzichten uit de klimaatpsychologie en daarbij specifiek de vraag: hoe kan het zo zijn dat we al decennialang weten wat klimaatverandering is, maar dat we nog niet massaler en sneller in actie zijn? Door het vergroten van de handafdruk van onze deelnemers, willen we eraan bijdragen om de gedragsverandering die nodig is in de maatschappij in gang te zetten

Bij KlimaatGesprekken geloven we dat klimaatverandering voor een groot deel te maken heeft met de keuzes en het gedrag van mensen. We geloven dat mensen niet kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving omdat het moet, maar omdat het inspireert, verbindt en goed voelt. In onze methodiek maken we gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie om mensen hoop, humor en handelingsperspectief te bieden in onze workshopreeksen en andere bijeenkomsten.

Over handafdruk
Het doel van KlimaatGesprekken is om positieve beweging op gang brengen in de maatschappij, om de eigen invloed van mensen op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken. Die invloed noemen we handafdruk.

Lees hier ons Jaarverslag 2023:
Jaarverslag Stichting KlimaatGesprekken 2023

Lees hier onze Jaarrekening 2023:
Jaarrekening Stichting KlimaatGesprekken 2023

DONEER

Wil je ons werk steunen? Bekijk de verschillende > mogelijkheden voor doneren <.

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met je vragen.

Stichting Klimaatgesprekken is opgericht op 8 mei 2018 en ingeschreven onder nummer 66764769 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de Stichting Klimaatgesprekken is 856688927. Rekeningnummer Stichting KlimaatGesprekken: NL63 TRIO 0776 4520 88. Ons postadres is Philitelaan 228, 5617 AN in Eindhoven.

Bestuur

Voorzitter | Alexander Groen | 1974
Nevenfuncties: klimaatcoach, coach in het KG-organisatienetwerk, voorzitter van Stichting Waardevol, initiatiefnemer van het Hike & Fly-netwerk.

Penningmeester |Bartho van den Broeke | 1998
Nevenfuncties: sustainability leader bij Decathlon Eindhoven

Secretaris | vacant

Algemeen Bestuurslid | Steven Snepvangers

Algemeen Bestuurslid | Laura Grootenboer

KlimaatGesprekken BV – contact organisaties: organisaties@klimaatgesprekken.nl

Oprichter KlimaatGesprekken | Klimaatpsycholoog Manu Busschots
Ik ben socioloog en sinds 2007 werkzaam als coach en opleider van coaches. Als oprichter lever ik een bijdrage aan verschillende aspecten: de mensen, materialen en de media-aandacht. Ook denk ik mee over hoe klimaatpsychologie en klimaatgesprekken nog meer kunnen betekenen voor de transitie waar we in zitten. Toen ik hoorde over Carbon Conversations uit de UK, was ik meteen gegrepen. Dit is een coachende methode, die ook nog eens heel effectief blijkt! Dus besloot ik de methode naar Nederland te halen. Het geeft mij veel energie dat ik hiermee vanuit mijn vak verschil kan maken voor onze prachtige aarde, die ik zo wil doorgeven aan onze drie kinderen. En anderen kan helpen die dit ook willen.

Raad van Advies
Ans Tros, oprichter en creatief directeur van SchoolvoorCoaching;
Annemarie Pronk, van Klimaatzuster;
Bas Wijnen, directeur en mede-oprichter van Vrijopnaam;
dr. Arjen Wals, Professor of Education and Learning for Sustainability at Wageningen & Gothenburg University;
Stephan Brandligt, Voorzitter Klimaatverbond en Wethouder o.m. voor duurzame ontwikkeling Delft.