Over ons

Over KlimaatGesprekken

KlimaatGesprekken coacht groepen mensen om een positieve beweging op gang te brengen, en om hun eigen invloed op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken.

Over KlimaatGesprekken
Stichting KlimaatGesprekken is een dienstverlener op het gebied van klimaatcoaching. Ons kernproduct is een zesdelige workshopreeks voor volwassenen, die wordt gegeven door een van onze intern opgeleide klimaatcoaches, allemaal vrijwilligers. Daarnaast bieden we een e-course aan, en organiseren we inspiratiesessies.

KlimaatGesprekken coacht groepen mensen en geeft ze handvatten om binnen de grenzen van een planeet te leven, en laten deelnemers zien hoe ze een goed, effectief en positief klimaatgesprek met anderen kunnen voeren. We gaan daarbij uit van inzichten uit de klimaatpsychologie en daarbij specifiek de vraag: hoe kan het zo zijn dat we al decennialang weten wat klimaatverandering is, maar dat we nog niet massaler en sneller in actie zijn? Door het vergroten van de handafdruk van onze deelnemers, willen we eraan bijdragen om de gedragsverandering die nodig is in de maatschappij in gang te zetten

Bij KlimaatGesprekken geloven we dat klimaatverandering voor een groot deel te maken heeft met de keuzes en het gedrag van mensen. We geloven dat mensen niet kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving omdat het moet, maar omdat het inspireert, verbindt en goed voelt. In onze methodiek maken we gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie om mensen hoop, humor en handelingsperspectief te bieden in onze workshopreeksen en andere bijeenkomsten.

Over handafdruk
Het doel van KlimaatGesprekken is om positieve beweging op gang brengen in de maatschappij, om de eigen invloed van mensen op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken. Die invloed noemen we handafdruk.

DONEER

Wil je ons werk steunen? Bekijk de verschillende mogelijkheden voor doneren.

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met je vragen.

Stichting Klimaatgesprekken is opgericht op 8 mei 2018 en ingeschreven onder nummer 66764769 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de Stichting Klimaatgesprekken is 856688927. Rekeningnummer Stichting KlimaatGesprekken: NL63 TRIO 0776 4520 88. Ons postadres is Doornenburg 8, 1121 GP in Landsmeer.

Bestuur

Voorzitter | Jeanine Pothuizen | 1976
Sinds januari 2022 ben ik voorzitter van KlimaatGesprekken. In die rol houd ik me bezig met HRM en het netwerk van KlimaatGesprekken, waaronder de Hogeschool van Amsterdam en onze eigen Raad van Advies. In het dagelijks leven ben ik verandercoach voor groene organisatieculturen. Dat houd ik dat ik organisaties adviseer over het maken van duurzame keuzes in het werk, en het implementeren daarvan. In 2017 zat ik bij Manu (oprichter KG) in een intervisiegroepje, en zo leerde ik KlimaatGesprekken kennen. KlimaatGesprekken voelt voor mij als thuis. Het is een organisatie waar ik veel energie van krijg, van wat er leeft en wat iedereen brengt. Ik kijk er ontzettend naar uit om KlimaatGesprekken de komende jaren te zien groeien en bloeien.

Nevenfuncties: opleider van klimaatcoaches, coach in het KG-organisatienetwerk.

Penningmeester (interim t/m juni 2022) | Ronald Baaijens

Bestuurslid Communicatie | Emmely Jurrius-Siebrecht | 1987
Ik heb me jarenlang enorm machteloos gevoeld over de manier waarop mensen met onze planeet omgaan. In 2019 ontdekte ik KlimaatGesprekken en kon – vanwege mijn achtergrond in de tekst- en beeldredactie – meteen aansluiten bij het Communicatieteam. Afgelopen zomer nam ik deel aan de tekentafelsessies, daarna kwam ik in het transitieteam terecht en de komende tijd mag me ik als Bestuurslid Communicatie gaan richten op het verbeteren van de organisatiestructuur, het vergroten van onze naamsbekendheid en daarmee hopelijk de werving van (veel) meer deelnemers. KlimaatGesprekken is voor mij een club met gelijkgestemden, die mijn zorgen begrijpen en zich tegelijkertijd realiseren dat we de hoop en humor vast moeten houden. In het dagelijks leven werk ik als vormgever bij Het Concertgebouw in Amsterdam, en ben ik moeder van een dochter van bijna 4 en een zoon van 1. Naast mijn gezin is muziek mijn grote liefde: waar en wanneer het kan speel ik op altviool mee in projectorkesten.

Nevenfuncties: bestuurslid Vignolle Ensemble, ambassadeur Het Groene Concertgebouw

Algemeen Bestuurslid | Alexander Groen | 1974
Als algemeen bestuurslid houd ik me momenteel bezig met fondsenwerving en het creëren van draagvlak voor onze organisatie binnen de overheid. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig organisatieadviseur, teamcoach en impactonderzoeker. Ik vind het ontzettend belangrijk om te leren om in balans met de planeet te leven. Ik ken KlimaatGesprekken nu vier jaar, sinds Climate Conversations (de Singaporese tak van KG, red.), me in contact bracht met Manu. In 2020 volgde ik de opleiding tot klimaatcoach bij Jeanine en Lieneke. KlimaatGesprekken brengt mijn persoonlijke doel en mijn professie bij elkaar en helpt me om bij te dragen aan de gedragsverandering die nodig is om – samen met anderen – te gaan leven binnen de grenzen van de aarde.

Nevenfuncties: klimaatcoach, coach in het KG-organisatienetwerk, voorzitter van Stichting Waardevol, initiatiefnemer van het Hike & Fly-netwerk.

Bestuurslid Algemeen | Bartho van den Broeke | 1998
Ik woon in Eindhoven, en ik ben bezig met premaster Planologie in Nijmegen. Naast mij studie ben ik een fanatiek klimmer/alpinist, maak ik graag muziek, lees veel en ben vooral graag buiten. Maar in al mijn avonturen ben ik me kapot geschrokken van de staat van onze aarde. Toen heb ik mijn leven omgegooid om mijn gevoelens van angst en machteloosheid om te kunnen zetten in actie. Ik ben actief geweest bij Extinction Rebellion en Milieudefensie, maar een organisatie die juist de verbinding opzoekt om de klimaat-/biodiversiteitscrisis aan te pakken past veel beter bij me. Toen ik in december 2021 via mijn scriptiebegeleider in contact kwam met KlimaatGesprekken, kreeg ik meteen te horen dat er nog een bestuurslid werd gezocht. KlimaatGesprekken voelde echt als thuiskomen, een match waar ik ontzettend veel energie uit haal, dus ik heb geen seconde getwijfeld om de bestuursfunctie te aanvaarden. De komende tijd ga ik vooral steken in het leren kennen van de organisatie, HRM-zaken (samen met Jeanine) en het meetbaar maken van onze resultaten (samen met Alexander). Verder ben ik van plan om in de toekomst uiteraard de workshopreeks, maar ook de opleiding tot klimaatcoach te volgen.

Nevenfuncties: sustainability leader bij Decathlon Eindhoven

KlimaatGesprekken BV – contact organisaties: organisaties@klimaatgesprekken.nl

Oprichter KlimaatGesprekken | Klimaatpsycholoog Manu Busschots
Ik ben socioloog en sinds 2007 werkzaam als coach en opleider van coaches. Als oprichter lever ik een bijdrage aan verschillende aspecten: de mensen, materialen en de media-aandacht. Ook denk ik mee over hoe klimaatpsychologie en klimaatgesprekken nog meer kunnen betekenen voor de transitie waar we in zitten. Toen ik hoorde over Carbon Conversations uit de UK, was ik meteen gegrepen. Dit is een coachende methode, die ook nog eens heel effectief blijkt! Dus besloot ik de methode naar Nederland te halen. Het geeft mij veel energie dat ik hiermee vanuit mijn vak verschil kan maken voor onze prachtige aarde, die ik zo wil doorgeven aan onze drie kinderen. En anderen kan helpen die dit ook willen.

Raad van Advies
Ans Tros, oprichter en creatief directeur van SchoolvoorCoaching;
Annemarie Pronk, van Klimaatzuster;
Bas Wijnen, directeur en mede-oprichter van Vrijopnaam;
dr. Arjen Wals, Professor of Education and Learning for Sustainability at Wageningen & Gothenburg University;
Stephan Brandligt, Voorzitter Klimaatverbond en Wethouder o.m. voor duurzame ontwikkeling Delft.